Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu  w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i towarzyszącymi mu upałami, a także ku przestrodze młodzieży przed stosowaniem środków zastępczych (dopalaczy) w załączeniu przekazuje plakaty informacyjne.

.