W dniu 11 czerwca br. została podpisana umowa dotycząca dofinansowania z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” .Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipowej dzięki otrzymanej dotacji oraz wkładzie własnym gminy wkrótce będą mogli skorzystać z nowych pozycji wydawniczych.Kwoty otrzymanej dotacji oraz wkładu własnego w szkole kształtują się następująco:

Nazwa Szkoły

Koszt całkowity

Kwota dotacji

Kwota wkładu własnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej

15 000,00

12 000,00

3 000,00

W roku ubiegłym w ramach tego programu dofinansowanie na zakup książek otrzymał Zespół Szkolno- Przedszkolny w Siennej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie na łączną kwotę 8 000,00 złotych.