Regulamin poniżej:

REGULAMIN:
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.
2. Czas trwania konkursu: 24 czerwiec – 16 sierpień 2019.

3. Odbiorcy konkursu: konkurs adresowany jest dla czytelników Gminnej

Biblioteki Publicznej w Lipowej oraz filii w Leśnej i Twardorzeczce - uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków i dzieci młodszych
4. Przebieg konkursu:
-zainteresowani przystąpieniem do konkursu odbierają w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej lub filiach kartę zgłoszenia

-podczas wizyty w bibliotece uczestnik konkursu jest zobowiązany do posiadania i okazania bibliotekarzowi karty zgłoszenia, na której będzie zbierał specjalne pieczątki (1 pieczątka = 1 wizyta w bibliotece) oraz gdzie wpisywana będzie ilość wypożyczonych książek (limit jednorazowego wypożyczenia to 7 książek)
- do dnia 16 sierpnia uczestnicy są zobowiązani do złożenia uzupełnionej karty zgłoszenia w Gminnej

Bibliotece Publicznej w Lipowej
5. Kryteria przyznania tytułu Dziecięcego Superczytelnika 2019 i wyłonienia zwycięzcy:
W konkursie wybieramy najaktywniejszych czytelników sezonu.
Tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2019 przyznany zostanie w 4 kategoriach:
*przedszkolaki i dzieci młodsze
*uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
*uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
*uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej
Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- systematyczność wypożyczeń
- ilość przeczytanych książek adekwatnych do wieku (do liczby książek nie są wliczane prolongaty)
- terminowość oddawania książek przez czytelnika
- dbałość o wypożyczone książki

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnego konta i karty bibliotecznej(dzieci, które do tej pory korzystały z kart rodziców, muszą mieć założone własne konto).
7. Ogłoszenie wyników do 23.08.2019r. Rozdanie nagród nastąpi podczas Dni Gminy Lipowa, przy stoisku biblioteki. Dokładna data i godzina zostaną podane na stronie internetowej oraz fb biblioteki .
8. Nagrody: osoby, które zdobędą tytuł Dziecięcego Superczytelnika 2019 otrzymają złote medale

SUPERCZYTELNIK 2019; dla uczestników konkursu przewidziane są specjalne nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.