W załączniku ulotki informujące o realizowanym przez sieć ankieterską Urzędu Statystycznego w Katowicach badaniu  " Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych".

.


Załączniki