Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w gospodarstwach domowych osoby prywatne poza opałem mogą spalać tylko czysty papier i tekturę, co reguluje  rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 10 listopada 2015 r.  w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Przedsiębiorcy swoich odpadów z papieru i tektury nie mogą spalać, ani przekazywać osobom fizycznym! Odpady z działalności gospodarczej powinny trafić do worków firmie wywozowej odbierającej odpady w gminie i zostać wystawione w dniu odbioru odpadów. Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia w każdym przypadku korekty do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli, na których nie zamieszkują a powstają odpady komunalne.

 Przypominamy, iż opakowania z papieru lub tektury nie mogą mieć fragmentów taśm            i etykiet. W praktyce takich opakowań w naszych domach jest mało. Natomiast często występują opakowania z grubą warstwą farby, tuszu drukarskiego i samoprzylepne etykiety. Zdecydowana większość tych odpadów o których mówimy, że jest to tylko papier lub karton nie nadaje się do spalenia, mamy na myśli przede wszystkim kartony po sokach, mleku, gazety które obecnie zawierają więcej farby drukarskiej niż papieru.

Przedsiębiorcy z terenu gminy Lipowa zostali odrębnym pismem poinformowani o zakazie przekazywania papieru i tektury osobom fizycznym!