Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym ruszyła zapowiadana termomodernizacja pięciu, czyli wszystkich szkół w gminie Lipowa! To jedna z największych inwestycji oświatowych wśród gminy powiatu żywieckiego. Koszt wykonania zadania to 4.928.149,42 zł. na ten cel pozyskano dofinansowanie z UE w kwocie 3.098.214,48 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie: 215.573,88 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Realizowane są dwa projekty w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RITpn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Leśnej, Szkoły Podstawowej w Siennej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipowa: Szkoły Podstawowej w Lipowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”. Koszt wykonania zadania to 4.928.149,42 zł. na ten cel pozyskano dofinansowanie z UE w kwocie 3.098.214,48 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie: 215.573,88 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Aktualne działania w Zespołach Szkolno Przedszkolnych to:

Słotwina: docieplanie poddaszy, izolacja fundamentów , odwodnienie, wymiana okien.

Leśna: izolacja fundamentów, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji CO.

Sienna: izolacja fundamentów, odwodnienie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO.

Twardorzeczka: wymiana lamp na ledowe, izolacja fundamentów, oraz izolacja cieplna poddaszy.

Lipowa: izolacja cieplna poddaszy (szkoła wraz sala gimnastyczną), oraz izolacja fundamentów.

-Mimo wielu niesprzyjających uwarunkowań na rynku usług budowlanych, z którymi borykają się wszystkie samorządy, udało się doprowadzić wszelkie procedury do końca i rozpocząć działania. To bardzo cieszy, ponieważ systematycznie, co roku staramy się poprawiać infrastrukturę oświatową w naszej gminie. To będzie kolejny duży krok w tym kierunku. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa