W związku z zarządzeniem nr 13/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15.02.2019r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce informuje, iż dyżur wakacyjny Przedszkolu w Twardorzeczce pełniony będzie w terminie 01.08.2019r.-31.08.2019r.

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać do dnia 14.06.2019r.
w przedszkolu macierzystym tj. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko. Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego na zasadach określonych w obowiązującej uchwale nr XLV/326/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 lutego 2018 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do przedszkola.

Karta zapisu dostępna na naszej stronie www.gm-twardorzeczka.pl oraz w przedszkolach macierzystych.

Dyrektor ZSP w Twardorzeczce

Piotr Tlałka