Po rozmowach z Powiatowym Zarządem Dróg , uzyskaliśmy zapewnienie, że ekipa remontująca drogi powiatowe w naszej gminie będzie kontynuowała swoje prace od piątku.