Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) udostępniła system elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku. Rejestracja jest częścią unijnego systemu śledzenia ruchu i pochodzenia tych produktów.

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, 20 maja 2019 roku w życie wchodzą przepisy, które nakładają obowiązek rejestracji wyrobów tytoniowych na terenie UE w systemie śledzenia Track&Trace.
Celem jest wyeliminowanie z obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Więcej informacji.