W dniach od 17.06.2019 r. do dnia 24.06.2019r. tj. przez okres 5-ciu dni roboczych, w godzinach pracy Urzędu jest wyłożony do wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa, ul. Wiejska 44, gminny spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu do izb rolniczych.


Jan Góra
Wójt Gminy Lipowa