Dowódca 18 batalionu powietrznodesantowego informuje o planowanym przeprowadzeniu zajęć żołnierzy na terenach przyległych do masywu góry Skrzyczne, dokładnie rejonu zrzutowiska w m. LIPOWA. 

Po ówczesnym uzyskaniu zgody właściciela gruntu zajęcia przeprowadzone zostaną w dniach 10-14 czerwca. Podczas trwania zajęć będzie wykorzystywana amunicja ślepa oraz inne środki pozoracji pola walki.