Już jutro, 7 maja, o godz. 18:30,  zapraszamy do Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce. Jak działać LOKALNIE z PASJĄ? O tym właśnie będziemy mówić, szkolić, pracować warsztatowo w ramach SZKOŁY ANIMACJI LOKALNEJ. Czym jest lokalność? Jakie są dostępne narzędzia pracy w swojej społeczności? Czy warto pisać projekty? Skąd pozyskiwać środki na działania społeczne? Jak można mierzyć kompetencje społeczne (czyli Lever Basic)? Zakładać organizację pozarządową, czy może jednak działać jako grupa nieformalna? Pytań jest mnóstwo. A możliwości: "jak zmieniać swoją społeczność na lepsze?" jeszcze więcej!
W ramach Szkoły Animacji Lokalnej spotykamy się w każdej z 15 gmin powiatu żywieckiego z mieszkańcami, członkami społeczności lokalnej.
***
Na czym skupimy się podczas warsztatów:
- jak działać dla społeczności, czyli o narzędziach animacji;
- od pomysłu do działania;
- Kompetencje Animatora/Animatorki Społecznej - o Modelu LEVER;
- Programy "Działaj Lokalnie" i "Równać Szanse" - wstęp i zaproszenie do Programów Grantowych.
- na zakończenie: pytania, odpowiedzi, dyskusja, sieciowanie (czyli łapmy kontakt!);
prowadzenie: Anna Jafernik i Anna Barabasz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.