Po przeprowadzeniu pozimowego przeglądu dróg powiatowych z udziałem dyrektora PZD Tomasz Kotajnego, oraz Wójta Jana Góry, dziś ruszyła pierwsza część remontów. Na początku ubytki w drodze zostaną uzupełnione na wybranych odcinkach ul. Kryształowej, oraz ul. Brzeziny w stronę Leśnej.