PZD w Żywcu informuje, iż z uwagi na wykonywanie nawierzchni z  masy mineralno bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w km 7+750 - 9+100 w dniach 12 i 13 listopada bieżącego roku będzie zamknięta przedmiotowa droga w godzinach; 7 – ma – 19 – ta. Jest to odcinek od Kościoła  Parafialnego  w Lipowej w kierunku Bielska. Za powstałe z tego tytułu utrudnienia w ruchu drogowym serdecznie przepraszamy.