Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza podmioty z terenów wiejskich powiatu żywieckiego do składania wniosków w terminie 14 - 29 października 2019 roku w ramach dwóch ogłoszonych projektów grantowych:

  • NOWE FORMY REKREACJI I WYPOCZYNKU – ogłoszenie o naborze:
  • KAMPANIE ŚRODOWISKOWE – ogłoszenie o naborze:

http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/353-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-2-2019-g-nowe-formy-rekreacji-i-wypoczynku

http://www.zywieckiraj.pl/projekty-grantowe-3/ogloszenia/352-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-powierzenie-grantu-nr-3-2019-g-kampanie-srodowiskowe

Wsparcie w postaci grantów w wysokości nie wyższej niż 50 tys. zł można pozyskać:

- w projekcie grantowym NOWE FORMY REKREACJI I WYPOCZYNKU na rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji (np. place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne), zadania służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,

- w projekcie grantowym KAMPANIE ŚRODOWISKOWE na działania proekologiczne, ochronę zasobów przyrodniczo-środowiskowych, rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, promujące zasoby przyrodnicze, promocję i rozwój infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej, centra edukacji ekologicznej.

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD pod nr tel. 570 754 821

.


Załączniki