Trwają  prace na odcinku drogi powiatowej w Lipowej, na modernizacje której udało się pozyskać środki zewnętrzne. Aktualnie trwa odtworzenie (poszerzenie) poboczy, układanie korytek ściekowych i sprawdzanie drożności, oraz stanu przepustów. Uszkodzone przepusty zostaną wymienione. Dziś na miejscu inwestycji odbyła się wizja z udziałem Wójta Jana Góry, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Tomasza Kotajnego, Radnego Powiatowego Mariana Knapka, oraz Pana Andrzeja Zielińskiego.