W załączeniu list Prezesa KRUS z okazji dożynek skierowany do rolników