Spotkanie "Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie"

Dwa terminy:5 i 7 luty 2019r. (wtorek oraz czwartek) godzina 10.00-13.00.

Spotkania odbędą się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego - ul.Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa IIp.)

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach - m.in.: Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej); Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/371-05-02-2019

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy:

lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!