Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej na potrzeby opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa w roku 2019.

Wszystkie informacje wraz z załącznikami znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Lipowa.