80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, była ważnym dniem zarówno dla mieszkańców naszej lokalnej społeczności, jak i całej Polski. W związku z tym w niedzielę, 1 września odbyły się uroczyste obchody. Najpierw w kościele p.w. św. Bartłomieja w Lipowej odbyła się msza, a następnie pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców naszej gminy, przy dźwięku orkiestry dętej, swoje wieńce złożyli przedstawicie urzędu gminy, sołtysów, szkół, kół gospodyń wiejskich, LKS-ów. W trakcie swojego przemówienia Wójt Jan Góra mówił m.in.:

„(…)Wszyscy stoimy tutaj przy pomniku, który na wieki na być świadectwem krwi przelanej przez naszych mieszkańców za naszą wolność! Dzisiaj, kiedy mija 80 lat od wybuchu okrutnej II Wojny Światowej, słowo „pamięć” jest kluczowe! Pokolenie naszych dziadków i rodziców, wojnę przeżyło, my nie raz siedząc na kolanach mogliśmy słuchać historii bezpośrednich świadków tych wydarzeń, nasze dzieci poprzez swoich dziadków również. Ale teraz, świadkowie tych wydarzeń z racji swojego wieku odchodzą, a nasi wnukowie o tamtej historii będą dowiadywać się głównie z książek. Czasami taka tablica jak ta przed nami, może wywołać w nich refleksję, do zgłębienia wiedzy o lokalnych bohaterach tamtych czasów, których nie brakuje również w naszej gminie. Również na nas spoczywa odpowiedzialność przypominania kolejnym pokoleniom tego, co o tej wielkiej tragedii słyszeliśmy od poprzednich pokoleń.Dlaczego? Mówił o tym Święty Jan Paweł II "Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”. Nasi wnukowie muszą o tym pamiętać!(…)”.