Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy, w którym można otrzymać dotację na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.
Szczegóły i wnioski na www.rownacszanse.pl

.