W Zespole Szkolno – Przedszkolnym IM. JANA PAWŁA II w Twardorzeczce i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym IM.KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LIPOWEJ powstaną dwie nowoczesne pracownie multimedialne. Wszystko dzięki świetnie ocenionym projektom w konkursie #OSEWyzwanie. Z powiatu Żywieckiego nagrodę otrzymało 10 szkół w tym, aż 2 z naszej gminy!

Do konkursu #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Szczegóły oceny zgłoszeń opisane zostały w Regulaminie Konkursu. Z powiatu żywieckiego nagrodę otrzymało 10 szkół w tym aż 2 z Gminy Lipowa!

Liczba przyznanych nagród w podziale na województwa prezentuje się następująco:

 • dolnośląskie – 39,
 • kujawsko-pomorskie – 34,
 • lubelskie – 56,
 • lubuskie – 19,
 • łódzkie – 36,
 • małopolskie – 68,
 • mazowieckie – 125,
 • opolskie – 19,
 • podkarpackie – 71,
 • podlaskie – 21,
 • pomorskie – 60,
 • śląskie – 69,
 • świętokrzyskie – 31,
 • warmińsko-mazurskie – 24,
 • wielkopolskie – 77,
 • zachodniopomorskie – 15.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, które będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna.