W załączeniu informacje oraz formularze dotyczące świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

.