W dniu 24 listopada 2020r pomiędzy godz. 9.00 a godz. 13.00

na terenie gminy zostanie przeprowadzony test syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie „ dźwięk ciągły trwający trzy minuty „ oznaczający odwołanie alarmu.

Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra