W związku z panującym w Polsce, w tym również na terenie Gminny Lipowa zagrożeniem Epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa ( COVID-19), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby pozostające w kwarantannie domowej (na chwilę obecną nie ma takich w naszej gminie), które nie będą w stanie samodzielnie zapewnić sobie żywności, lub leków będą mogły zgłaszać telefonicznie potrzeby ich dostarczenia. Nr tel 33 8671329 czynny w godzinach pracy ośrodka.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej  COVID-19, działając na polecenie Wojewody Śląskiego z dn. 12 marca 2020 r., w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia,  informuję, że osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, osoby po leczeniu szpitalnym wymagające pomocy w formie zapewnienia podstawowego posiłku lub produktów żywnościowych czy zakupu leków mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej pod nr tel. 33 867 13 29 w godzinach pracy Ośrodka.  

 
Z poważaniem  
Wójt Gminy Lipowa 
Jan Góra