Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa z dnia 12.03.2020r w związku z zagrożeniem koronawirusem w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 12.03.2020r. aż do odwołania następujące  zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Lipowa, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy.

2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa tj. wystawienie aktu zgonu, bądź złożenie wniosku lub odbiór dowodu osobistego.

3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub epuap.

Nr telefonów: 33 860 00 20, 33 867 06 22

Fax: 33 860 15 58

Adres skrzynki elektronicznej: gmina@lipowa.pl

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa