Szanowni Państwo !

Na podstawie  art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zw. ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Wójt Gminy Lipowa  od  17 marca 2020 roku do odwołania wprowadza dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych system pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu w miejscu zamieszkania pracownika, poza dniami wskazanymi jako pełnienie dyżuru w miejscu zatrudnienia.

- w każdym referacie praca będzie odbywała się zmianowo, pracownicy niebędący na dyżurze będą pracować zdalnie. Wszelkie istotne sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 33 860 00 20, 33 867 06 22 lub w miarę możliwości załatwiać je drogą elektroniczną.

- wszelkie terminowe sprawy wymagające wyjaśnienia w urzędzie, bez konsekwencji będą załatwiane w późniejszym terminie.

- śmieci będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Zamknięty jest tylko PSZOK.

- w sprawach dotyczących projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” informujemy, że osoby, które otrzymały zawiadomienie mogą dokonywać wpłat pieniężnych na konto gminy (39 8137 0009 0000 2538 2000 0010 z dopiskiem „Słoneczna Żywiecczyzna”). Umowy w tej sprawie będą podpisywane w późniejszym terminie. Osoby, które nie otrzymały zawiadomień prosimy o kontakt telefoniczny. Wszelkie terminy i sprawy związane z projektem, zostają przedłużone.

- odwołane zostają spotkania w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień.