W nawiązaniu do licznych pytań, informujemy    że nikt z pracowników Urzędu Gminy, nie chodzi po terenie gminy i nie załatwia żadnych spraw dotyczących projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”.