Dyżur Sołtysa Jana Sołtysika, będzie pełniony w Wtorki i Piątki (do 9 marca włącznie), od godz. 9:00- 18:00 w Miejscu Aktywności Społecznej w Lipowej (sala OSP). Możliwe będą do odbioru decyzje podatkowe. Jeżeli ktoś się nie zgłosi po odbiór, Sołtys osobiście będzie je roznosił w innym terminie.