Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Lipowa jest zgodny z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowymi celami są:

  • redukcja CO2 o 20% do roku 2020;
  • wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych z 7 do 15 %  do roku 2020;
  • zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20 %.