Od 01.01.2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta dla wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (śmieci)

 Płatności prosimy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy  w Żywcu 30 8137 0009 0000 2538 2000 0560
z dopiskiem odpady komunalne oraz nr ewidencyjny.


Od 01.01.2021 r stawka za 1 osobę na miesiąc wynosi 26 zł, natomiast dla osób kompostujących, które złożą korektę deklaracji 25 zł na osobę na miesiąc.