Od 01.01.2018 r. lokalizacja PSZOK ( Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) nie ulega zmianie:
PIOTR PLAST Piotr Figura ul. 3 Maja 8 34-381 Przybędza tel. 515-218-942

(na grafice trasa do UG Lipowa). 

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych ( z wyjątkiem działalności gospodarczych), w dniach roboczych, 5 dni w tygodniu przez 8 godzin od 7.00 do 15.00 oraz w pierwszą sobotę w miesiącu przez 4 godziny od 8.00 do 12.00.PSZOK przyjmuje:

  • odpady zielone ( trawa, gałęzie, liście, krzewy) do 350kg/rok na nieruchomość ( nadwyżka płatna wg stawek obowiązujących na PSZOK),
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady budowlane i remontowe ( gruz, papa, styropiany, wiadra, puszki po materiałach budowlanych, ondulina nie zawierająca azbestu) do 1m 3/ rok,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia ( opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne,
  • zużyta odzież, tekstylia.