Od 01.01.2019 r zmienia się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK , będzie się on mieścił na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz w miejscowości Wieprz -pomiędzy dworcem kolejowym Radziechowy-Wieprza sklepem Biedronka. Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od godz.800 do 1200 tel. 515-218-942 . PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych(budynki letniskowe i rekreacyjno-wypoczynkowe)

  • odpady zielone (trawa, gałęzie, liście, krzewy) do 350 kg/ rok na nieruchomość (nadwyżka płatna wg stawek PSZOK),
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady budowlane i remontowe (gruz, papa, styropiany, wiadra, puszki po materiałach budowlanych, ondulina nie zawierająca azbestu) do 1m3/ /rok,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia (opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki i lampy fluorescencyjne,
  • zużyta odzież, tekstylia,


UWAGA !

Od 01.01.2019 r. nastąpi zmiana numeru konta. Prosimy o dokonywanie wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na konto BS Żywiec

39 8137 0009 0000 2538 2000 0010 z dopiskiem odpady komunalne oraz nr ewidencyjny.
Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy Lipowa w godzinach od 800 do 1100 .