HARMONOGRAM DOKONYWANIA ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODY

CELEM ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

NA TERENIE GMINY LIPOWA

W 2015 ROKU


I. Miesiące nieparzyste (I, III, V, VII, IX, XI) w następującej kolejności:

1.książka 6

- Leśna (pierwsze 6 dni roboczych)

2.książka nr 5

- Twardorzeczka (5 dni roboczych)

3.książka 7

- Ostre (2 dni robocze)

4.książka 1

- Sienna (ostatnie 4 dni robocze miesiąca


II. Miesiące parzyste ( II, IV, VI, VIII, X, XII) w następującej kolejności:

1.książka 2:

- Lipowa Góra (pierwszy dzień roboczy)

- Lipowa Brzeziny (4 dni robocze)

2.książka 3

- Lipowa Podlas (1 dzień roboczy)

- Lipowa Banasie, Puściny i Majątek (1 dzień roboczy)

- Lipowa Nadkościół, Podkościół i Gamary (2 dni robocze robocze)

3.książka 4

- Lipowa Dolna (4 dni robocze)

4.książka 8

- Lipowa Bugaj, Słotwina Wandzle (2 dni robocze)