Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej:  Janusz Staniszewski

Adres: Lipowa, ul. Wiejska 44
34-324 Lipowa,
Budynek A Urzędu Gminy,
parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 31
j.staniszewski@lipowa.pl


Główna księgowa ZGK,  sprawy kadrowe i płacowe

Małgorzata Górna

I piętro, pok. nr 9

tel. 33 860 15 53

zgk@lipowa.pl


Uzgodnienia dotyczące sieci wodociągowej

Wiktor Zawłocki

parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 32

w.zawlocki@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Alina Jasek - Specjalista

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

a.jasek@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Marta Jakóbiec - Podinspektor

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

m.jakobiec@lipowa.pl


Księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Anna Kliś -Inspektor

parter pok. nr 7

tel. 33 860 15 38

a.klis@lipowa.pl


Księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Bogusława Gąska - Specjalista

parter, pok. 7

tel. 33 860 15 38

b.gaska@lipowa.pl


Telefon alarmowy w sprawie awarii wodociągu na terenie gminy - 506 293 095


Informujemy, że z dniem 01.01.2017 r. w związku z utworzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej, zmienił się numer konta dla wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) oraz za zaopatrzenie w wodę.

Płatności prosimy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Żywcu 39 8137 0009 0033 3502 2000 0010


Płatności mogą Państwo dokonać również w kasie Urzędu Gminy, która czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00-11:00