ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Twardorzeczce
Dyrektor: Piotr Tlałka
Adres: Twardorzeczka 333, 34-324 Lipowa
tel. 33 - 867 -12 -52

w skład zespołu wchodzą:

Przedszkole w Twardorzeczce
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce

www.gm-twardorzeczka.pl
gm-twardorzeczka@oswiata.org.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Dyrektor: Barbara Bysko
Adres: Słotwina, ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11, 34-324 Lipowa
tel. 33 - 867-13-25

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie
Przedszkole w Słotwinie

www.spslotwina.edu.pl

spslotwina@op.plSZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej

Dyrektor: Janusz Caputa
Adres: Lipowa 771, 34-324 Lipowa
tel. 33 - 867-13-79

www.splipowa.pl
sp_lipowa@interia.pl


Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennej
Dyrektor: Anna Zoń
Adres: Sienna, ul. Św. Jadwigi Śląskiej 50, 34-300 Żywiec
tel. 33- 867 -18 - 59

www.spsienna.pl
spsienna@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej
Dyrektor: Małgorzata Dróżdż
Adres: Leśna 68, 34-300 Żywiec,
tel. 33 - 867-10-92
www.splesna.pl
szkola@splesna.pl


PRZEDSZKOLA:

Przedszkole w Lipowej
Dyrektor: Bernadetta Kowalczyk
Adres: Lipowa 2, 34-324 Lipowa
tel. 33 - 867- 16 -75

przedszkolelipowa.szkolnastrona.pl
przed.lipowa@wp.pl

Przedszkole w Siennej
Dyrektor: Wanda Baron
Adres:  Sienna, ul. Św. Jadwigi Śląskiej 50, 34-300 Żywiec
tel. 33- 867- 12- 53

www.przedszkolewsiennej.pl
przedszkole_sienna@op.pl

Przedszkole w Leśnej
Dyrektor: Barbara Piecuch
Adres: Leśna 134, 34-300 Żywiec
Tel: 33- 867 -14- 96

przedszkolelesna.szkolnastrona.pl