Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Janusz Staniszewski

Adres:  Lipowa, ul Wiejska 44 34-324 Lipowa,

Budynek A   Urzędu Gminy,  parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 31
j.staniszewski@lipowa.pl


Główna księgowa ZGK,  sprawy kadrowe i płacowe

Małgorzata Kastelik 

I piętro, pok. nr 9 

tel. 33 860 00 20 w. 174

zgk@lipowa.pl


Uzgodnienia dotyczące sieci wodociągowej

Wiktor Zawłocki

parter, pok. nr 5

tel. 33 860 15 32

w.zawlocki@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Alina Jasek - Specjalista

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

a.jasek@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Marta Jakóbiec - Podinspektor

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

m.jakobiec@lipowa.pl


Księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Anna Kliś - Podinspektor

parter pok. nr 7

tel. 33 860 15 38

a.klis@lipowa.pl


Księgowość rozliczeń kanalizacyjnych i wodociągów

Bogusława Gąska - Specjalista

parter, pok. 7

tel. 33 860 15 38

b.gaska@lipowa.pl


Telefon alarmowy w sprawie awarii wodociągu na terenie gminy - 506 293 095


Informujemy, że z dniem 01.01.2017 r. w związku z utworzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipowej, zmienił się numer konta dla wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) oraz za zaopatrzenie w wodę.

Płatności prosimy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Żywcu 39 8137 0009 0033 3502 2000 0010


Płatności mogą Państwo dokonać również w kasie Urzędu Gminy, która czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00-11:00