Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji w składzie:

 1. Anna Polak - Przewodnicząca
 2. Grażyna Urbaś - Zastępca Przewodniczącej
 3. Janusz Szymański - członek
 4. Halina Krywult - członek
 5. Andrzej Binda - członek
 6. Mirosław Piotrowski - członek
 7. Czesław Miklusiak - członek


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Grażyna Urbaś - Przewodnicząca
 2. Janusz Szymański - Zastępca Przewodniczącej
 3. Stanisław Machowski - członek
 4. Mateusz Zeman - członek
 5. Jan Caputa - członek


Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy w składzie:

 1. Krystyna Małysa-Brodka - Przewodnicząca
 2. Anna Polak - Zastępca Przewodniczącej
 3. Halina Krywult - członek
 4. Janusz Szymański - członek
 5. Andrzej Binda - członek


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki w składzie:

 1. Piotr Śliwa - Przewodniczący
 2. Katarzyna Skrzypek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jan Caputa - członek
 4. Stanisław Machowski - członek
 5. Krystyna Małysa-Brodka - członek


Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Halina Krywult - Przewodnicząca
 2. Włodzimierz Jezutek - Zastępca Przewodniczącej
 3. Grażyna Urbaś - członek
 4. Jerzy Łodziana - członek
 5. Jan Caputa - członek


(od 12.12.2014 r. do 28.04.2016 r.)Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

 1. Anna Polak – przewodnicząca
 2. Grażyna Urbaś – zastępca przewodniczącej
 3. Janusz Szymański – członek
 4. Halina Krywult – członek
 5. Mirosław Piotrowski – członek
 6. Czesław Miklusiak – członek
 7. Andrzej Binda – członekKomisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

 1. Halina Krywult – przewodnicząca
 2. Krystyna Małysa-Brodka – zastępca przewodniczącej
 3. Włodzimierz Jezutek – członek
 4. Jerzy Łodziana – członek
 5. Grażyna Urbaś – członekKomisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

 1. Krystyna Małysa-Brodka – przewodnicząca
 2. Halina Krywult – zastępca przewodniczącej
 3. Anna Polak – członek
 4. Katarzyna Skrzypek – członek
 5. Stanisław Machowski – członek
 6. Andrzej Binda – członek
 7. Janusz Szymański – członekKomisja Rewizyjna w składzie:

 1. Włodzimierz Jezutek - przewodniczący
 2. Mateusz Zeman - zastępca przewodniczącego
 3. Jerzy Łodziana - czlonek