Informacje o aktualnym składzie Komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.