Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu

Elżbieta Kosiec

tel. 33 860 15 59

skarbnik@lipowa.pl


  Zastępca Skarbnika Gminy, księgowość budżetowa (podatek od środków transportowych, )

Aneta Magiera 

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

a.piecuch@lipowa.pl


Księgowość budżetowa (wydatki zwrot podatku akcyzowego )

Halina Knapek

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 43

h.knapek@lipowa.pl


Księgowość budżetowa (dochody)

Elżbieta Wardzała - Inspektor

I piętro pok. 13

tel. 33 860 15 42

e.wardzala@lipowa.pl


Wymiar podatków

Magdalena Caputa - Inspektor

Barbara Jasek - Pomoc administracyjna

tel. 33 860 15 44 

I piętro pok. 10

m.caputa@lipowa.pl


Księgowość podatkowa (egzekucja)

Marta Zuziak - Inspektor

I piętro pok. 10

tel. 33 860 15 45

m.zuziak@lipowa.pl


Obsługa kasowa

Grażyna Pietraszko - Inspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 46

g.pietraszko@lipowa.pl