Zamówienia publiczne

Marzena Krzesak - Inspektor (zastępstwo:  Anna Misiarz)

Parter pok. 4 a

33 860 15 35

 a.misiarz@lipowa.pl


Gospodarka odpadami komunalnymi

Alina Jasek - Specjalista

parter, pok. nr 6

tel. 33 860 15 39

a.jasek@lipowa.pl


Inwestycje

Magdalena Pawlusiak - Inspektor
Marta Jakóbiec - Podinspektor

parter pok. 4

tel. 33 860 15 63

m.pawlusiak@lipowa.pl
m.jakobiec@lipowa.pl
Komunikacja i oświetlenie uliczne

Agnieszka Brodzińska - Inspektor

parter pok. 4 a

tel. 33 860 15 37

a.brodzinska@lipowa.pl


Zagospodarowanie przestrzenne

Dorota Ciupka - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 33

d.ciupka@lipowa.pl


Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo i leśnictwo

Monika Machowska - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.machowska@lipowa.pl


Ochrona środowiska

Maria Szustakowska - Inspektor 

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.szustakowska@lipowa.pl