Kierownik Referatu Infrastruktury

Marzena Nowak

parter pok. 4

tel. 33 860 15 63

m.nowak@lipowa.plZamówienia publiczne

Marzena Krzesak - Inspektor (zastępstwo:  Ewa Hajman)

I piętro  pok. 8

33 860 15 65

 e.hajman@lipowa.plInwestycje

Magdalena Pawlusiak - Inspektor

parter pok. 4

tel. 33 860 15 63

m.pawlusiak@lipowa.pl


Komunikacja i oświetlenie uliczne

Agnieszka Brodzińska - Podinspektor

parter pok. 4 a

tel. 33 860 15 37

a.brodzinska@lipowa.pl


Zagospodarowanie przestrzenne

Dorota Ciupka - Inspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 33

d.ciupka@lipowa.pl


Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo i leśnictwo

Monika Machowska - Podinspektor

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.machowska@lipowa.pl


Ochrona środowiska

Maria Szustakowska - Inspektor 

parter pok. 3

tel. 33 860 15 34

m.szustakowska@lipowa.pl