Sekretarz Gminy/ Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Jolanta Pryszcz

tel. 33 860 15 62

sekretarz@lipowa.plBiuro Rady Gminy, Współpraca z organizacjami pozarządowymi

mgr Małgorzata Michalska-Gąsiorek - Inspektor

II piętro pok. 20

tel. 33 860 15 53

m.michalska@lipowa.pl


Kadry Urzędu Gminy, Profilaktyka uzależnień

mgr Teresa Handzlik - Inspektor

I piętro pok. 15

tel. 33 860 15 51

t.handzlik@lipowa.plPromocja gminy, kontakt z mediami

mgr Szymon Wróbel - Podinspektor

I piętro pok. 12

33 860 15 54

s.wrobel@lipowa.plSekretariat Wójta Gminy

mgr Dorota Aniszewska - Podinspektor

II piętro pok. 16

tel. 33 860 15 50

fax. 33 860 15 58

sekretariat@lipowa.pl


Działalność gospodarcza, Punkt Obsługi Klienta

Anna Mucha - Podinspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 56

gmina@lipowa.pl


Punkt Obsługi Klienta

mgr Wiesława Pawlus - Podinspektor

parter pok. 2

tel. 33 860 15 55

fax. 33 860 15 36

w.pawlus@lipowa.pl