Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Talik

Sprawy z zakresu USC, dowody osobiste

I piętro, pok. 8

tel. 33 860 15 64

i.talik@lipowa.plEwidencja ludności

Ewa Hajman- inspektor

I piętro pok. 8

tel. 33 860 15 65 

e-mail: e.hajman@lipowa.pl


Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne /samodzielne stanowisko/

Mariusz Gruszka - podinspektor

I piętro, pok. nr 8

tel. 33 860 15 65

e-mail: m.gruszka@lipowa.pl