Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Talik

Sprawy z zakresu USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

I piętro, pok. 8

tel. 33 860 15 64

i.talik@lipowa.pl
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne /samodzielne stanowisko/

Mariusz Gruszka - Podinspektor

I piętro, pok. nr 8

tel. 33 860 15 65

e-mail: m.gruszka@lipowa.pl