Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych

W dniu 16 grudnia 2013 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych w Językach Obcych. Wszyscy uczestnicy konkursu byli wspaniale przygotowani, przez co prezentowali wysoki poziom artystyczny.A oto wyniki konkursu:1 miejsce - zespół Power Rangers w składzie: Iza Caputa, Sebastian Niemczycki, Kamil Dawid i Arek Januła2 miejsce - Dominika Jura - klasa 1b3 miejsce - Anna Caputa i Natalia Fijak - klasa 2b oraz Kinga Zielińska i Kamila Porębska - klasa 3dWyróżnienia: Grupa z klasy 2a:...

X Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Stroik Świąteczny

X Gminny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Stroik Świąteczny16 grudnia 2013 r.Na Konkurs wpłynęło 57 prac ze szkół: SP w Lipowej, SP w Twardorzeczce, ZSP w Słotwinie, SP w Siennej i SP w Leśnej.Komisja w składzie: pani Teresa Barteczko, pani Ilona Jakubiec oraz pani Beata Jendzierowska oceniały stroiki nadesłane na konkurs. W wyborze prac komisja konkursowa przyjęła następujące kryteria: wykorzystanie materiałów przyrodniczych, staranność wykonania, ogólne wrażenia artystyczne. Prace konkursowe rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI....

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa

WÓJT GMINY LIPOWAogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa w 2014 rokuna podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXIX/218/13 z dnia 28 listopada 2013 roku, w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art....

XLI Sesja Rady Gminy Lipowa

Przewodniczący Rady Gminy Lipowa informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Lipowej, na wniosek wójta odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy LipowaPorządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Gminy Lipowa Zdzisław Setla

Wspólne kolędowanie w Rakovej (Słowacja)

Grudzień to miesiąc magiczny . To czas świąt , składania sobie życzeń, wspólnego kolędowania. I właśnie w Rakovej na Słowacji, 12 grudnia miało miejsce takie wydarzenie magiczne, pełne ciepła i radości. Tamtejszy Dom Kultury gościł młodzież z Gminy Lipowa, z Rakowej oraz Starej Wsi. Przybyli uczestnicy zaprezentowali kolędy, pastorałki. Naszą gminę reprezentowała młodzież z Gimnazjum, pod kierownictwem Aliny Koman i wsparciu Pana dyrektora Piotra Tlałki. Nasi młodzi wykonawcy przygotowali bardzo żywiołowy i barwny program, publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Gimnazjaliści...

Setne urodziny Pani Heleny Dutka z Leśnej

Każdy człowiek jest zaprojektowany na długie życie, jednak współczesny tryb życia nie zawsze służy zdrowiu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia życia w Polsce u mężczyzn wynosi 72,7 lat, natomiast u kobiet 81 lat. Dlatego najczęstszym życzeniem z okazji urodzin są życzenia stu lat, do których udaje się zbliżyć tylko nielicznym. Długie życie to okazja do doświadczania nie tylko radości, ale również trudów i trosk z nim związanych, zaś mądrość życiowa i bagaż doświadczeń swoją siłę czerpią z przeżytych lat....

Mieszkańcy Gminy Lipowa zapłacą mniej za ścieki w 2014 roku

Zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podjęło decyzję co do stawek opłat za metr sześcienny ścieków komunalnych w 2014 roku.W Gminie Lipowa faktyczny koszt jednego metra sześciennego ścieków został przedstawiony przez operatora (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu) na poziomie 14,33 zł.Decyzją Wójta Gminy Lipowa dopłata do stawki za 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 8,34 zł a co za tym idzie po przegłosowaniu budżetu...

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0