Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start" - wnioski od 1 lipca br.

Świadczenie Dobry Start 300+ od 1 lipca br. można składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Dobry Start”. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych [1]. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jak i kiedy można złożyć wniosek Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. tylko drogą elektroniczną: na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl...

III Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży "Moja Wizja Zero-Rolnik Liderem Bezpieczeństwa"

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu – „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań...

„Południowy Okręg Przedsiębiorczości”

Projekt „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 na podstawie Umowy nr UDA-POWR.01.02.01-24-0062/20-00 zawartej dnia 23.04.2021 z Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

Nowe komunikaty dla rolników

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła...

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań. W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego. Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe...

Prośba do mieszkańców o ograniczenie poboru wody

 W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Urząd Gminy w Lipowej zwraca się z prośbą    o ograniczenie poboru wody wykorzystywanej do podlewania ogrodów, oraz napełniania basenów na terenie całej Gminy Lipowa w godzinach od 12:00 do 22:00. Prosimy o wykonywanie tych czynności w godzinach od 22:00 do 10:00.   W Przypadku niezastosowania się do ograniczeń mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0