Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Odwiedź Gminę Lipowa na youtube

Aktualności

Informacja o pojemnikach.

Wójt Gminy Lipowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Lipowa, którzy nie otrzymali pojemnika brązowego na bioodpady, aby zgłaszały ten fakt telefonicznie do Urzędu Gminy Lipowa (338601539) do dnia 19 marca 2021r. 

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r . rea lizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (V)” V)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Ry nek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zw iększenie możliwości zatrudnienia osób...

STOP COVID ProteGO Safe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w żywcu zachęca wszystkich mieszkańców do zapoznania się z aplikacją ProteGO Safe, która jest jednym z elementów ochrony przed koronawirusem. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne Webinarium pt.: „Realizacja projektu EFS - wskazówki dla realizatorów.”

Na webinarium zapraszamy beneficjentów, którzy chcą poznać podstawowe zasady realizacji projektów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin i miejsce: Termin: 30 marzec 2021r. Godziny webinarium: 10.00-13.00 Forma spotkania: online Tematyka spotkania: 1.  Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, 2.  Wniosek o dofinansowanie – podstawa realizacji projektu, 3.  Koszty kwalifikowalne i możliwe powody niekwalifikowalności, w tym m.in. mechanizm racjonalnych usprawnień, uczestnicy projektu, personel, koszty pośrednie itp., 4.  Projekty ryczałtowe, 5.  Informacja i promocja, 6.  Pytania...

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r., a zasiłek opiekuńczy przedłużony 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 15 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr (wzrost o 4,24%). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013...

Dyżury operatora Słonecznej Żywiecczyzny - firmy Ascalor

Uprzejmie informujemy, że Punkt Konsultacyjny operatora projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” - firmy Ascalor, będzie otwarty w Miejscu Aktywności Społecznej ul. Lipowska 2 - wejście od ul. Wiejskiej (Sala OSP Lipowa) w dniach:  >>> 04.03.2021r. godz. 7:00-11:00>>> 18.03.2021r. godz. 07:00-11:00. Przed każdym spotkaniem należy umówić wizytę na stronie Żywiec ascalor - umów wizytę http://zywiec.ascalor.pl/umow-wizyte/.

Kontakt

Urząd Gminy w Lipowej
ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
tel. 33 860 00 20, 33 867 06 22
fax. 33 860 15 58, 33 860 15 36

NIP: 5531099459
REGON: 000543321
BANK SPÓŁDZIELCZY w Żywcu
nr konta: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010

Urząd czynny jest:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
gmina@lipowa.plSerwis www.lipowa.pl jest dostosowany do osób niepełnosprawnych i spełnia wymogi WCAG 2.0