W dniu 7 czerwca ogłoszono wykaz organów prowadzących, które zostały objęte wsparciem finansowym w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. W Gminie Lipowa do dofinansowania kwotę 80 000,00 złotych zakwalifikowała się Szkoła Podstawowa w Leśnej oraz Szkoła Podstawowa w Lipowej na kwotę 79 957, 44 złotych. W roku ubiegłym w ramach w/w programu została wyremontowana i doposażona stołówka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słotwinie oraz w Twardorzeczce.