Projekt „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 na podstawie Umowy nr UDA-POWR.01.02.01-24-0062/20-00 zawartej dnia 23.04.2021 z Województwem Śląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

   Firma Wektor Consulting Sp. z o.o. realizuje projekt „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” w ramach którego można pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050,00 zł;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł przez 6 miesięcy.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie:      

https://www.wektor.org.pl/projekty/poludniowy-okreg-przedsiebiorczosci/podstawowe-informacje/

Tel: 531 307 983

e-mail: s.cichon@wektor.org.pl;

e.kosatka@wektor.org.pl