W związku z panującymi wysokimi temperaturami i brakiem opadów Urząd Gminy w Lipowej zwraca się z prośbą    o ograniczenie poboru wody wykorzystywanej do podlewania ogrodów, oraz napełniania basenów na terenie całej Gminy Lipowa w godzinach od 12:00 do 22:00. Prosimy o wykonywanie tych czynności w godzinach od 22:00 do 10:00.   W Przypadku niezastosowania się do ograniczeń mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.