Dodatkowy nabór do projetu "Słoneczna Żywiecczyzny", będzie trwał od godz. 8:00 dnia 26.04.2021r. do 28.05.2021 r. do godz. 15:00. Regulamin Dodatkowego Naboru oraz Uchwała Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii zamieszczone zostały na stronie: www.zywiec.ascalor.pl w zakładce "Dodatkowy nabór Grantobiorców".  Szczegóły po kliknięciu tutaj.