W dniu 1 sierpnia 2021r o godz. 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzony wojewódzki test syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie „ dźwięk ciągły trwający trzy minuty „ oznaczający odwołanie alarmu.
Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Lipowa

Jan Góra