Od 01.01.2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta dla wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów (śmieci)

 Płatności prosimy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy  w Żywcu 30 8137 0009 0000 2538 2000 0560
z dopiskiem odpady komunalne oraz nr ewidencyjny.


Płatności mogą Państwo dokonać również w kasie Urzędu Gminy, która czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00-11:00